Kurumsal

Vizyon

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlayarak, kalitenin sektördeki tanımını yansıtmaktır.

Misyon

Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak. Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak. Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek. Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek. Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak ekonomiye katkıda bulunmak.

İlkelerimiz

Toplum ve Müşteri Odaklılık

Bir zorlama olarak değil ama birlikte yaşamanın gereği olarak topluma karşı sorumluluk; müşterimize hizmet sürekliliği, faaliyetlerimizin hedefinin mutlaka müşterilerimize dönük olması.

Çevreye Duyarlılık

Dünyayı torunlarımızdan ödünç aldığımızın bilincinde olmak. Sürdürülebilir bir kalkınma için çalışmak.

Uzmanlık

İşinin ehli olmak. İşinin gereklerini iyi bilmek ve iyi yapabilmek. İşine, takımına, şirketine ve dolayısıyla topluma değer katmak

Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim

Hem yenilikçiliğe, gençliğe ve değişime, hem de deneyime önem vermek. İnsanlığın ve şirketimizin kültürel birikiminden yararlanarak ilerlemek.

Dayanışma ve Paylaşım

Ben değil, biz yaklaşımı. İyi ve kötü günde bir arada olmak.

Şeffaflık, Açıklık, Dürüstlük

Bilgi ve izlenimlerini, istek ve içtenlikle, doğruluğunu bozmadan paylaşmak ve sözüne güvenilir olmak.

Karşılıklı saygı

Her çalışanımız saygıdeğerdir.

Adalet

Hakkaniyet ve fırsat eşitliği

Uzlaşma

Anlaşamasak da bir şekilde bir orta yol buluruz.

Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Kalıpları kır. Düşünülmemişi düşün. Denenmemişi dene ve faydalı değerler yarat.