Kurumsal

Çevre ve İş Güvenliği Politikamız

"Gelişmek daha iyi hizmet edebilmeyi de beraberinde getirmektedir. Kaynaklarımızı daha iyi yönlendirmek, ürün ve servis ağımızı genişletmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermeyi mümkün kılacaktır."


  • Firma olarak tüm faaliyetlerimiz ile ekolojik dengeye zarar vermeyeceğimizi,

  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacağımızı,

  • Yönetim sistemimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi,

  • Çalışanlarımızın ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanların sağlığına gelebilecek olumsuz etkileri önlemek, kendimizin ve diğer şahısların mülkiyetine gelebilecek kaza, hasar ve tehlikeleri daha başlangıç aşamasında kontrol etmek için gerekli her türlü korumayı sağlayacağımızı,

  • Bu doğrultuda çalışanlarımızın çevre ve iş sağlığı güvenliği bilincini geliştirerek bunu yaşam felsefesi haline getireceğimizi,

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri de aynı hassasiyetle izleyeceğimizi, bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstereceğimizi,

  • Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre ve İSG mevzuatlarına ve şartlarına uyacağımızı,

  • Sürekli gelişme felsefesini ve sistemlerini tüm süreçlerde YÖNETİM SİSTEMİ‘ne uygun hale getireceğimizi ve etkinliğini sürekli iyileştireceğimizi, tüm personele özümseteceğimizi ve bu doğrultuda pazar payını, karlılığını, rekabet gücünü arttıracağımızı,

  • Sektördeki teknolojik yenilikleri dünyayla eş zamanlı olarak takip ederek, yönetim kadromuz ve eğitimli çağdaş personelimizle, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini yönetim sistemi şartlarına uygun olarak karşılayacağımızı taahhüt ederiz.